Lu Su (鲁肃)

Nama Lengkap: Lu Zijing
Lahir: A.D. 172
Meninggal: A.D. 217

Dipilih oleh Zhou Yu sebagai penerus untuk menduduki posisi Panglima Tertinggi pada Kerajaan Wu. Lu Su (鲁肃) memiliki sifat yang lebih tabah dan tenang daripada Zhou Yu. Lu Su pernah memberikan nasehat kepada Zhou Yu agar lebih memperhatikan masalah mempertahankan Kerajaan Wu dari serangan Cao Cao daripada memikirkan bagaimana melenyapkan Zhuge Liang.

Continue reading »

Sun Quan (孙权)

Raja dari Kerajaan Wu

Nama Lengkap: Sun Zoumou
Lahir: A.D. 182
Meninggal: A.D. 252
Ayah: Sun Jian
Saudara: Sun Ce (A.D. 175), Sun Yi (A.D. 184), Sun Kuang (A.D. 186), Sun Lang (A.D. 187)
Anak: Sun Deng (A.D. 209), Sun He (A.D. 224), Sun Xiu (A.D. 235), Sun Liang (A.D. 243)
Cucu: Sun Hao (anak Sun He)

Dapat dianggap sebagai orang yang sangat beruntung. Pada usia yang masih muda, Sun Quan (孙权) menerima takhta Kerajaan Wu dari sang kakak, Sun Ce.

Muda dan tidak memiliki pengalaman, dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sang kakak. Untuk urusan dalam negeri meminta nasehat Zhang Zhao, dan untuk urusan luar negeri meminta nasehat Zhou Yu. Dengan nasehat dan bimbingan kedua orang tersebut, Sun Quan berjaya mengelola daerah kekuasaannya dan berusaha memperluas.

Continue reading »