Tao Qian (陶谦)

Spread the love.....

Nama Lengkap: Tao Gongzu
Lahir: A.D. 132
Meninggal: A.D. 194

Gubernur dari Propinsi Xuzhou dan juga merupakan salah satu panglima perang yang tergabung dalam pasukan gabungan untuk menumpas Dong Zhuo. Dia menyebabkan kemarahan Cao Cao ketika salah seorang anak buahnya, Zhang Kai, membunuh ayah Cao Cao, Cao Song, dan para anggota keluarga lainnya. Tao Qian (陶谦) tidak pernah membayangkan bahwa bantuan untuk mengawal ayah Cao Cao melintasi Xuzhou demi mendapatkan perhatian Cao Cao, membawa bencana besar bagi dirinya dan penduduk Xuzhou.

Continue reading »


Spread the love.....

Lu Su (鲁肃)

Spread the love.....

Nama Lengkap: Lu Zijing
Lahir: A.D. 172
Meninggal: A.D. 217

Dipilih oleh Zhou Yu sebagai penerus untuk menduduki posisi Panglima Tertinggi pada Kerajaan Wu. Lu Su (鲁肃) memiliki sifat yang lebih tabah dan tenang daripada Zhou Yu. Lu Su pernah memberikan nasehat kepada Zhou Yu agar lebih memperhatikan masalah mempertahankan Kerajaan Wu dari serangan Cao Cao daripada memikirkan bagaimana melenyapkan Zhuge Liang.

Continue reading »


Spread the love.....