Asal Usul Marga Wei (魏)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Wei (魏)

Nama marga: Wei
Pinyin: Wèi
Hanzi (Simplified): 魏
Hanzi (Traditional): 魏
Penulisan lain:
– Goei (Hakka, Hokkian & Teochiu)
– Gui (Hokkian & Teochiu)
– Ngoei (Hakka & Kanton)
– Ngui (Hakka & Kanton)
– Wei (Hokkian & Teochiu)

Terdapat beberapa asal usul marga Wei (魏).

Pada masa Dinasti Zhou, keluarga Jin mendapat anugerah negara Wei, sehingga keturunannya mempergunakan Wei (魏) sebagai nama marga.
Continue reading »


Spread the love.....