Asal Usul Marga Su (苏)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Su (苏)

Nama marga: Su
Pinyin: Sū
Hanzi (Simplified): 苏
Hanzi (Traditional): 蘇
Penulisan lain:
– So
– Soo
– Sou (Kanton)

Keturunan Kaisar legendaris Huang Di (黄帝) yang bernama Lu Zhong (陆终) memiliki enam anak laki-laki. Yang tertua bernama Fan (樊). Pada masa Dinasti Xia, Fan (樊) diberi anugerah sebuah daerah yang bernama Kun Wu (昆吾). Keturunan Fan (樊) kemudian mengadopsi Kun Wu (昆吾) sebagai nama marga.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Shi (石)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Shi (石)

Nama marga: Shi
Pinyin: Shí
Hanzi (Simplified): 石
Hanzi (Traditional): 石
Penulisan lain:
– Shie
– Shek
– Si (Kanton)
– Sim

Pada masa pemerintahan Zhou Ping Wang (周平王) dari Dinasti Zhou yang berlangsung dari tahun 770 SM hingga 720 SM, Negara Wei (卫国) dipimpin oleh Ji Yang (姬扬). Ji Yang (姬扬) menikah dengan Zhuang Jiang (庄姜), putri penguasa Negara Qi (齐国).
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Shi (施)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Shi (施)

Nama marga: Shi
Pinyin: Shī
Hanzi (Simplified): 施
Hanzi (Traditional): 施
Penulisan lain:
– Shie
– Shek
– Si (Kanton)

Ji Chang (姬昌) adalah pemimpin klan Zhou (周). Pada saat Ji Chang (姬昌) meninggal dunia, kepemimpinan klan Zhou diteruskan oleh anak laki-lakinya yang bernama Ji Fa (姬发). Dikemudian hari Ji Fa (姬发) menggulingkan Dinasti Shang dan mendirikan Dinasti Zhou. Ji Fa (姬发) bergelar Zhou Wu Wang (周武王).
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Shen (沈)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Shen (沈)

Nama marga: Shen
Pinyin: Shěn
Hanzi (Simplified): 沈
Hanzi (Traditional): 沈
Penulisan lain:
– Sam (Kanton)
– Shim (Hakka)
– Shum (Kanton)
– Sim (Hokkian)
– Sum (Kanton)

Zhou Cheng Wang (周成王) adalah penerus takhta Zhou Wu Wang (周武王) dari Dinasti Zhou. Saat naik takhta Zhou Cheng Wang (周成王) masih terlalu muda sehingga adik Zhou Wu Wang (周武王) yang bernama Adipati Zhou, Zhou Gong (周公), bertindak sebagai wali.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Ren (任)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Ren (任)

Nama marga: Ren
Pinyin: Rèn
Hanzi (Simplified): 任
Hanzi (Traditional): 任
Penulisan lain:
– Jen
– Yam (Kanton)
– Yum

Kaisar legendaris Huang Di (黄帝) memiliki 25 anak laki-laki. Salah satu anaknya bernama Yu Yang (禺阳). Yu Yang (禺阳) mendapatkan wewenang untuk memerintah sebuah daerah yang bernama Ren (任), sehingga Yu Yang (禺阳) kemudian dikenal sebagai Ren Yu Yang (任禺阳).
Continue reading »


Spread the love.....