Li Chun (李春)

Spread the love

Seorang hakim daerah yang melakukan ujian tingkat daerah bagi peserta-peserta yang ingin mengikuti ujian kerajaan di ibukota. Merupakan kawan lama Zhou Dong.

Kepandaian dan bakat yang dimiliki Yue Fei membuat kagum Li Chun (李春).

Li Chun menikahkan putrinya dengan Yue Fei.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =