Asal Usul Marga Zheng (郑)

Asal Usul Marga Zheng (郑)

Asal Usul Marga Zheng (郑)

Nama marga: Zheng
Pinyin: Zhèng
Hanzi (Simplified): 郑
Hanzi (Traditional): 鄭
Penulisan lain:
– Chang
– Cheang
– Cheng
– Dang
– Dhang
– Tay (Hokkian & Teochiu)
– Tee (Hokkian & Teochiu)
– Teh (Hokkian & Teochiu)
– The (Hokkian & Teochiu)

Pada masa Dinasti Zhou Barat, Raja Xuan (Hanzi: 周宣王, Pinyin: Zhōu Xuān Wáng) memberikan Negara Zheng (郑国) kepada saudara laki-lakinya, Ji You (姬友), yang kemudian dikenal sebagai Adipati Huan dari Zheng (Simplified: 郑桓公, Traditional: 鄭桓公, Pinyin: Zhèng Huán Gōng).… Baca selengkapnya >>