10 Renungan Dari Negeri Tiongkok

Spread the love

Pegunungan Huangshan Tiongkok

Pegunungan Huangshan Tiongkok

1. 父 母 不 孝 , 奉 神 無 益
Fumu buxiao, fengshen wuyi
Bila tidak berbakti pada orang tua, percuma menyembah Tian (Tuhan)

2. 兄 弟 不 和 , 交 友 無 益
Xiongdi buhe, jiaoyou wuyi
Bila dengan saudara sendiri tidak rukun, percuma menjalin persahabatan dengan orang lain

3. 存 心 不 善 , 風 水 無 益
Cunxin bushan, fengshui wuyi
Bila hati penuh pikiran jahat, percuma saja mengatur Fengshui

4. 行 止 不 端 , 讀 書 無 益
Xingzhi buduan, dushu wuyi
Bila tindak tanduknya tanpa tata krama suka menyakiti orang lain, percuma sekolah tinggi-tinggi

5. 心 高 氣 傲 , 博 學 無 益
Xingao qiao, boxue wuyi
Bila bersifat angkuh, percuma saja menjadi seorang pemimpin yang katanya terpelajar

6. 作 事 乖 張 , 聰 明 無 益
Zuoshi guaizhang, chongming wuyi
Bila seenaknya sendiri dalam melakukan segala sesuatu, kepintaran pun percuma karena tidak menjadikan bijak

7. 時 運 不 通 , 妄 求 無 益
Shiyun butong, wangqiu wuyi
Bila belum tiba saatnya diberi Tian (Tuhan), berkolusi dengan manusia penentu (penguasa) sekalipun juga percuma

8. 不 惜 元 氣 , 服 藥 無 益
Buxi yuanqi, fuyao wuyi
Bila tidak mau menghargai kesehatan, minum obat pun akan percuma

9. 妄 取 人 財 , 布 施 無 益
Wangqu rencai, bushi wuyi
Sembarangan mengambil harta dan hak orang lain, percuma saja berderma

10. 淫 惡 肆 欲 , 陰 騭 無 益
Yin e siyu, yinzhi wuyi
Bila suka mengumbar hawa nafsu, percuma saja berbuat kebajikan


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + nine =