Asal Usul Marga Xiao (萧)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Xiao (萧)

Nama marga: Xiao
Pinyin: Xiāo
Hanzi (Simplified): 萧
Hanzi (Traditional): 蕭
Penulisan lain:
– Hsiao
– Seow (Kanton)
– Siao (Hokkian)
– Siau
– Siaw (Hokkian)
– Siew
– Sio (Hokkian)
– Siow (Kanton)
– Siu (Kanton)

Penguasa terakhir Dinasti Shang, Zhou Wang (纣王), mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Wei Ziqi (微子启). Dinasti Shang digulingkan oleh Ji Fa (姬发), yang kemudian mendirikan Dinasti Zhou. Ji Fa (姬发) naik takhta dengan gelar Zhou Wu Wang (周武王).

Setelah Zhou Wu Wang (周武王) meninggal dunia, Ji Song (姬诵) naik takhta sebagai Zhou Cheng Wang (周成王). Ji Song (姬诵) adalah putra Ji Fa (姬发).
Continue reading »


Spread the love.....