Asal Usul Marga Xiao (萧)

Asal Usul Marga Xiao (萧)

Asal Usul Marga Xiao (萧)

Nama marga: Xiao
Pinyin: Xiāo
Hanzi (Simplified): 萧
Hanzi (Traditional): 蕭
Penulisan lain:
– Hsiao
– Seow (Hakka & Kanton)
– Siao (Hokkian, Fuzhou, Hainan & Teochiu)
– Siau
– Siaw (Hokkian, Fuzhou, Hainan & Teochiu)
– Sieow (Hakka & Kanton)
– Siew
– Sio (Hokkian, Fuzhou, Hainan & Teochiu)
– Siow (Hakka & Kanton)
– Siu (Hakka & Kanton)

Penguasa terakhir Dinasti Shang, Zhou Wang (纣王), mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Wei Ziqi (微子启).… Baca selengkapnya >>