Asal Usul Marga Yin (尹)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Yin (尹)

Nama marga: Yin
Pinyin: Yǐn
Hanzi (Simplified): 尹
Hanzi (Traditional): 尹
Penulisan lain:
– Un
– Wan (Kanton)

Pada masa Tiongkok kuno, anak laki-laki Shao Hao diberi kota Yin (尹) sehingga menjadi Adipati Yin. Keturunannya mengadopsi Yin (尹) sebagai nama marga mereka. Shao Hao adalah seorang raja pada masa Tiongkok kuno.

Pada masa Dinasti Xia terdapat sebuah suku kuat bernama Shang (商) yang memiliki wilayah di Tiongkok tengah. Pada masa pemerintahan Jie (桀) dari Xia, pemimpin suku Shang adalah Zi Taiyi (子太乙).

Jie (桀) adalah seorang yang cakap dan pandai, namun juga tirani. Jie (桀) banyak membangun tempat-tempat mewah dan membuang sumber daya negara untuk kehidupannya yang sangat boros.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Xiong (熊)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Xiong (熊)

Nama marga: Xiong
Pinyin: Xióng
Hanzi (Simplified): 熊
Hanzi (Traditional): 熊
Penulisan lain:
– Him (Hokkian)
– Hiong (Gan)
– Hong (Hakka & Kanton)
– Hsiung
– Hung (Kanton)
– Yoong (Hakka)

Keturunan Kaisar Huang Di (黄帝) yang bernama Ji Lian (季连) mengadopsi Mi (羋) sebagai nama marga. Anak Ji Lian (季连) yang bernama Kun (髡) adalah administrator Youxiong (有熊), ibukota dari wilayah kekuasaan Kaisar Huang Di (黄帝). Sehingga nama resmi Kun (髡) adalah Mi Xiong Jun (羋熊君).

Banyak generasi kemudian, keturunan Mi Xiong Jun (羋熊君) yang bernama Mi Yu Xiong (羋鬻熊) membantu Ji Fa (姬发) meruntuhkan Dinasti Shang dan mendirikan Dinasti Zhou. Ji Fa (姬发) naik takhta dengan gelar Zhou Wu Wang (周武王). Mi Yu Xiong (羋鬻熊) adalah guru kerajaan.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Yao (尧)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Yao (尧)

Nama marga: Yao
Pinyin: Yáo
Hanzi (Simplified): 尧
Hanzi (Traditional): 堯
Penulisan lain:
– Jiu (Kanton)
– Yiu (Kanton)
– Yeow

Kaisar Kuning, Huang Di (黄帝), memiliki dua puluh lima anak, salah satunya adalah Xuan Xiao (玄嚣). Xuan Xiao (玄嚣) mempunyai anak bernama Jiao Ji (蟜极), dan Jiao Ji (蟜极) mempunyai anak bernama Ji Ku (姬喾). Anak Ji Ku (姬喾) yang bernama Ji Fangxun (姬放勋) menjadi pemimpin dari federasi suku-suku Tiongkok kuno. Ji Fangxun (姬放勋) mendapat gelar Kaisar Yao (尧), yang berarti simbol kerajinan, keberanian dan kebijaksanaan.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Xia (夏)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Xia (夏)

Nama marga: Xia
Pinyin: Xià
Hanzi (Simplified): 夏
Hanzi (Traditional): 夏
Penulisan lain:
– Ha (Kanton)
– Hsia

Pada masa Tiongkok kuno, Si Wenming (姒文命) terpilih sebagai pemimpin federasi dari berbagai suku di Tiongkok. Si Wenming (姒文命) bergelar Yu Agung, Da Yu (大禹). Da Yu (大禹) dikenal juga sebagai Kaisar Yu (禹帝).

Anak Da Yu (大禹) yang bernama Si Qi (姒启) meneruskan kepemimpinan Da Yu (大禹). Berdasarkan kebiasaan pada masa itu, pemimpin dipilih dan bukan berdasarkan keturunan. Sebuah suku yang bernama Youhu (有扈) memberontak terhadap Si Qi (姒启) dan mendeklarasikan bahwa kepemimpinan Si Qi (姒启) tidak sah. Si Qi (姒启) menyerang Youhu (有扈). Suku Youhu (有扈) berhasil dikalahkan dan pemimpin suku Youhu (有扈) terbunuh dalam pertempuran.
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Tang (唐)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Tang (唐)

Nama marga: Tang
Pinyin: Táng
Hanzi (Simplified): 唐
Hanzi (Traditional): 唐
Penulisan lain:
– Tng (Hokkian & Teochiu)
– Tong (Kanton)

Fang Xun (放勋) adalah seorang yang baik hati, rajin, berani, dan bijak. Fang Xun (放勋) kemudian terpilih sebagai pemimpin suku-suku Tiongkok kuno, dan dikenal sebagai Kaisar Yao (尧帝).
Continue reading »


Spread the love.....

Asal Usul Marga Ren (任)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Ren (任)

Nama marga: Ren
Pinyin: Rèn
Hanzi (Simplified): 任
Hanzi (Traditional): 任
Penulisan lain:
– Jen
– Yam (Kanton)
– Yum

Kaisar legendaris Huang Di (黄帝) memiliki 25 anak laki-laki. Salah satu anaknya bernama Yu Yang (禺阳). Yu Yang (禺阳) mendapatkan wewenang untuk memerintah sebuah daerah yang bernama Ren (任), sehingga Yu Yang (禺阳) kemudian dikenal sebagai Ren Yu Yang (任禺阳).
Continue reading »


Spread the love.....