Asal Usul Marga Wei (魏)

Spread the love

Asal Usul Marga Wei (魏)

Nama marga: Wei
Pinyin: Wèi
Hanzi (Simplified): 魏
Hanzi (Traditional): 魏
Penulisan lain:
– Goei (Hakka, Hokkian & Teochiu)
– Gui (Hokkian & Teochiu)
– Ngoei (Hakka & Kanton)
– Ngui (Hakka & Kanton)
– Wei (Hokkian & Teochiu)

Terdapat beberapa asal usul marga Wei (魏).

Pada masa Dinasti Zhou, keluarga Jin mendapat anugerah negara Wei, sehingga keturunannya mempergunakan Wei (魏) sebagai nama marga.

Pada masa Musim Semi dan Musim Gugur, keturunan Bi Gong Gao yang bernama Bi Wan adalah hakim tinggi di kerajaan Jin. Adipati Xian dari Jin menugaskan pejabat senior Bi Wan untuk menyerang negara Huo, Geng dan Wei. Adipati Xuan kemudian memberikan negara Wei kepada Bi Wan. Keturunan Bi Wan kemudian mempergunakan Wei (魏) sebagai nama marga.

Selama masa Wei Utara, keluarga Xiao Wen adalah penguasa negara Wei (魏) dan mempergunakan Wei sebagai nama marga.

Pada masa Dinasti Ming, beberapa keluarga Gao (高) dan Li (李) mengubah nama marga mereka menjadi Wei (魏).

Marga Wei (魏) juga dipergunakan oleh beberapa suku minoritas di Tiongkok.

Beberapa tokoh terkenal bermarga Wei (魏) adalah:

  • Wei Zheng (魏征), menteri pada masa Dinasti Tang.
  • Wei Yan (魏延), jenderal negeri Shu pada masa Tiga Negara.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 2 =