Dewi Welas Asih Ci Hang Dao Ren (慈航道人) / Ci Hang Zheng Ren (慈航真人)

Spread the love

Ci Hang Dao Ren (慈航道人) / Ci Hang Zheng Ren (慈航真人)

Ci Hang Dao Ren (慈航道人) atau Ci Hang Zheng Ren (慈航真人) adalah Dewi yang mempunyai sifat-sifat welas asih.

Beliau murid ke 9 dari Yuan Shi Tian Zun. Dan Beliau adalah murid perempuan satu satunya.


Spread the love

One thought on “Dewi Welas Asih Ci Hang Dao Ren (慈航道人) / Ci Hang Zheng Ren (慈航真人)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =