Asal Usul Marga Liang (梁)

Spread the love

Asal Usul Marga Liang (梁)

Nama marga: Liang
Pinyin: Liáng
Hanzi (Simplified): 梁
Hanzi (Traditional): 梁
Penulisan lain:
– Leong (Hakka & Kanton)
– Leung (Kanton)
– Liang
– Liong (Hakka & Kanton)
– Neo (Hainan, Hokkian & Teochiu)
– Nio (Hainan, Hokkian & Teochiu)
– Niu (Hainan, Hokkian & Teochiu)

Qin Zhong (秦仲) adalah keturunan kaisar legendaris Yan Di (炎帝). Pada masa pemerintahan Zhou Xuan Wang (周宣王) dari Dinasti Zhou, Qin Zhong (秦仲) adalah komandan perang melawan Xi Rong (西戎), sebuah suku di bagian barat. Dalam peperangan tersebut Qin Zhong (秦仲) terbunuh.

Kelima anak Qin Zhong (秦仲) bersumpah untuk membalas dendam dan memohon kepada Zhou Xuan Wang (周宣王) agar mereka diijinkan bertempur melawan Xi Rong (西戎). Zhou Xuan Wang (周宣王) memberikan 7.000 tentara terlatih dan kelima bersaudara tersebut berhasil membalas dendam. Zhou Xuan Wang (周宣王) lalu memberikan anugerah negara-negara feodal kepada mereka.

Anak kedua Qin Zhong (秦仲) yang bernama Kang (康) diangkat sebagai penguasa Liang Shan (梁山), sehingga dia kemudian dikenal sebagai Liang Kang Hou (梁康侯). Nama negara Liang (梁) menjadi nama marga keturunannya.

Beberapa tokoh terkenal bermarga Liang (梁) adalah:

  • Liang Hongyu (梁红玉), jenderal wanita pada masa Dinasti Song Selatan.
  • Liang Hong (梁鸿), intelektual pada masa Dinasti Han Kemudian. Kisah “Mengangkat Sajian Setinggi Alis (举案齐眉)” adalah cerita mengenai Liang Hong (梁鸿) dan Meng Guang (孟光) sebagai suami istri yang saling menghormati.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =