Raja Zhaoxiang dari Qin (秦昭襄王)

Raja Zhaoxiang dari Qin (秦昭襄王)

Raja Zhaoxiang dari Qin (秦昭襄王)

Raja Zhaoxiang dari Qin (Simplified: 秦昭襄王, Traditional: 秦昭襄王, Pinyin: Qín Zhāo Xiāng Wáng) terlahir dengan nama Ying Ji (Simplified: 嬴稷, Traditional: 嬴稷, Pinyin: Yíng Jì).

Putra dari Raja Huiwen dari Qin (Simplified: 秦惠文王, Traditional: 秦惠文王, Pinyin: Qín Huì Wén Wáng) dan Ibu Suri Xuan (Simplified: 宣太后, Traditional: 宣太后, Pinyin: Xuān Tài Hòu).… Baca selengkapnya >>