Asal Usul Marga Jiang (姜)

Spread the love.....

Asal Usul Marga Jiang (姜)

Nama marga: Jiang
Pinyin: Jiāng
Hanzi (Simplified): 姜
Hanzi (Traditional): 姜
Penulisan lain:
– Chiang
– Gang
– Geung
– Gung
– Kang

Terdapat beberapa garis asal usul marga Jiang (姜).

Pada zaman Tiongkok kuno terdapat dua suku besar yang mendiami Lembah Sungai Kuning. Suku Ji (姬) yang dikepalai Huangdi (黃帝) dan suku Jiang (姜) yang dipimpin oleh Yandi (炎帝). Keturunan Yandi (炎帝) memakai Jiang (姜) sebagai nama marga.
Continue reading »


Spread the love.....