Hidup Adalah Sebuah Persimpangan Tanpa Penyesalan

Musim Gugur di Suzhou Tiongkok - 476

生命,是一次无悔的穿越。它时而沉默,如一盏灯默默恪守着自己的法则;它时而平静,如止水静静聆听着岁月的流逝;它时而澎湃,如海浪一次次在纵情歌唱。生命,无忧只因经历,无悔只因深刻,无念只因有心。它并不卑微,如一朵美丽的花,总在脆弱中坚强,在平淡中精彩,在有限中永恒。它,是一首无言的歌。

Shēngmìng, shì yīcì wú huǐ de chuānyuè. Tā shí’ér chénmò, rúyī zhǎn dēng mòmò kèshǒuzhe zìjǐ de fǎzé; tā shí’ér píngjìng, rú zhǐ shuǐ jìng jìng língtīngzhe suìyuè de liúshì; tā shí’ér péngpài, rú hǎilàng yīcì cì zài zòngqíng gēchàng.… Baca selengkapnya >>