Asal Usul Marga Sun (孙)

Spread the love

Asal Usul Marga Sun (孙)

Nama marga: Sun
Pinyin: Sūn
Hanzi (Simplified): 孙
Hanzi (Traditional): 孫
Penulisan lain:
– Sen
– Sng (Teochiu)
– Soon (Hokkian)
– Suen (Kanton & Konghu)
– Swen

Terdapat beberapa catatan mengenai asal usul marga Sun (孙).

Ji Fa (姬发) meruntuhkan Dinasti Shang dan mendirikan Dinasti Zhou. Ji Fa (姬发) naik takhta dengan gelar Zhou Wu Wang (周武王).

Zhou Wu Wang (周武王) memberikan anugerah kepada salah seorang adiknya yang bernama Ji Shuchu (姬叔初) sebagai penguasa sebuah tempat yang bernama Kang (康). Sang adik kemudian dikenal sebagai Kang Shu (康叔).

Setelah Zhou Wu Wang (周武王) meninggal dunia, Ji Song (姬诵) naik takhta sebagai Zhou Cheng Wang (周成王). Ji Song (姬诵) adalah putra Ji Fa (姬发).

Zhou Cheng Wang (周成王) memindahkan Kang Shu (康叔) untuk memerintah Negara Wei (卫国) dan memberikan gelar Hou (候). Kang Shu (康叔) memerintah Negara Wei (卫国) hingga meninggal karena usia tua.

Beberapa generasi kemudian, seorang keturunan Kang Shu (康叔) yang bernama Ji He (姬和) adalah penguasa Negara Wei (卫国). Pada saat itu Dinasti Zhou diperintah oleh Zhou You Wang (周幽王).

Pada tahun 771 SM, Quan Rong (犬戎), suku nomaden dari barat laut, menyerang dan menguasai ibukota Dinasti Zhou. Zhou You Wang (周幽王) terbunuh dalam kekacauan.

Putra Mahkota Ji Yijiu (姬宜臼) yang sedang dalam pengasingan di Negara Shen (申国) menggalang kekuatan dari beberapa negara bagian dan berhasil mengusir Quan Rong (犬戎) dari ibukota.

Ji Yijiu (姬宜臼) naik takhta sebagai Zhou Ping Wang (周平王) dan memindahkan ibukota karena ibukota lama telah dihancurkan oleh Quan Rong (犬戎).

Ji He (姬和) tidak hanya membantu Zhou Ping Wang (周平王) mengusir Quan Rong (犬戎), Ji He (姬和) juga membantu memindahkan ibukota. Ji He (姬和) mendapatkan banyak anugerah.

Ji He (姬和) menunjuk salah seorang anaknya yang bernama Ji Huisun (姬惠孙) sebagai perdana menteri dari Negara Wei (卫国).

Cucu Ji Huisun (姬惠孙) yang bernama Ji Wuzhong (姬武仲) mengadopsi Sun (孙) sebagai nama marga untuk mengenang sang kakek. Keturunan Ji Wuzhong (姬武仲) menggunakan Sun (孙) sebagai nama marga.

Sumber lain adalah berasal dari Sun Shu Ao (孙叔敖), pejabat tinggi dari Negara Chu (楚国). Karena prestasinya, banyak penduduk Negara Chu (楚国) mempergunakan Sun (孙) sebagai nama marga.

Sumber berikutnya adalah berasal dari pejabat senior Negara Qi (齐国) yang bernama Tian Shu (田书). Tian Shu (田书) berjasa besar bagi negara dan mendapat anugerah nama marga Sun (孙).

Beberapa tokoh terkenal bermarga Sun (孙) adalah:

  • Sun Zi (孙子), yang dikenal juga sebagai Sun Tzu, ahli strategi militer pada masa Musim Semi dan Musim Gugur.
  • Sun Quan (孙权), pendiri Negara Wu Timur pada masa Tiga Negara.
  • Sun Sheng (孙盛), sejarawan pada masa Dinasti Jin.
  • Sun Chuo (孙绰), penyair terkenal pada era Syair Enam Dinasti, sebuah gaya puisi dari enam dinasti di Tiongkok.
  • Sun Simiao (孙思邈), ilmuwan kedokteran pada masa Dinasti Sui dan Dinasti Tang.
  • Sun Yuanheng (孙元亨), perdana menteri pada masa pemerintahan Wu Zetian (武则天) dari Dinasti Zhou.
  • Sun Chuanting (孙传庭), jenderal dan menteri pertahanan pada masa Dinasti Ming.
  • Sun Qifeng (孙奇逢), sarjana Konfusius pada masa Dinasti Ming dan Dinasti Qing.
  • Sun Zhongshan (孙中山), yang dikenal juga sebagai Sun Yat-sen, Bapak Tiongkok Modern.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =