Asal Usul Marga Qin (秦)

Spread the love

Asal Usul Marga Qin (秦)

Nama marga: Qin
Pinyin: Qín
Hanzi (Simplified): 秦
Hanzi (Traditional): 秦
Penulisan lain:
– Chin

Seorang keturunan kaisar legendaris Huang Di (黄帝) yang bernama Bo Yi (伯益) diperintahkan oleh Kaisar Yao (尧) untuk membantu Si Wenming (姒文命) mengendalikan banjir. Si Wenming (姒文命) dikemudian hari menjadi Kaisar Yu Agung, Da Yu (大禹).

Setelah bekerja keras, maka sungai berhasil dibendung dan air mengalir dengan lancar ke laut. Atas jasa-jasanya, Bo Yi (伯益) dianugerahi sebuah wilayah diantara dua sungai besar.

Selama masa Dinasti Zhou, keturunan Bo Yi (伯益) yang bernama Ying Feizi (嬴非子) ditunjuk oleh Zhou Xiao Wang (周孝王) untuk memelihara kuda jantan di sebuah tempat yang bernama Yao Lin (姚林).

Ying Feizi (嬴非子) hebat dalam mengembang biakkan kuda jantan. Atas jasanya, Zhou Xiao Wang (周孝王) memberikan anugerah kepada Ying Feizi (嬴非子) untuk mengatur sebuah tempat yang bernama Qin Gu (秦谷). Keturunan Ying Feizi (嬴非子) kemudian mempergunakan Qin (秦) sebagai nama marga.

Catatan lain adalah berasal dari anak laki-laki Adipati Zhou, Zhou Gong (周公), yang bernama Bo Qin (伯禽). Bo Qin (伯禽) dikenal juga sebagai Qin Fu (禽父). Terlahir dari keluarga bangsawan Ji (姬), Bo Qin (伯禽) adalah anak laki-laki tertua dari Ji Dan (姬旦). Ji Dan (姬旦) adalah saudara dari Ji Fa (姬发). Ji Fa (姬发) adalah pendiri Dinasti Zhou dan bergelar Zhou Wu Wang (周武王). Terdapat keturunan Bo Qin (伯禽) yang ditugaskan ke Negara Qin (秦). Dan kemudian mempergunakan Qin (秦) sebagai nama marga.

Asal usul lain adalah dari beberapa suku non-Han, seperti Mongol, Daur, Manchu dan Jurchen yang mengadopsi nama marga Qin (秦).

Beberapa tokoh terkenal bermarga Qin (秦) adalah:

  • Qin Kai (秦开), jenderal dari Negara Yan selama masa Negara-Negara Berperang.
  • Qin Jia (秦嘉), penyair pada masa Dinasti Han Timur.
  • Qin Shubao (秦叔宝), jenderal terkenal dari masa Dinasti Tang.
  • Qin Guan (秦观), penulis dan penyair dari masa Dinasti Song.
  • Qin Jiushao (秦九韶), ahli matematika pada masa Dinasti Song Selatan.
  • Qin Liangyu (秦良玉), gubernur militer wanita pada masa Dinasti Ming.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =