Asal Usul Marga Guo (郭)

Spread the love

Asal Usul Marga Guo (郭)

Nama marga: Guo
Pinyin: Guō
Hanzi (Simplified): 郭
Hanzi (Traditional): 郭
Penulisan lain:
– Cok
– Gue (Hokkian & Teochiu)
– Guo
– Guok (Kanton)
– Koay (Hokkian & Teochiu)
– Kok (Hakka & Kanton)
– Kue (Hokkian & Teochiu)
– Kuek
– Kuo
– Kuok (Hakka & Kanton)
– Kwee (Hokkian & Teochiu)
– Kwek
– Kwik (Hokkian & Teochiu)
– Kwok (Hakka & Kanton)
– Que (Hokkian & Teochiu)
– Quo
– Quek (Hokkian & Teochiu)

Terdapat beberapa catatan mengenai asal usul marga Guo (郭).

Pada masa Dinasti Xia terdapat Guo Zhi dan pada masa Dinasti Shang ada Guo Chong. Sayang masih belum diketahui dengan jelas siapa nenek moyang mereka.

Pada masa Dinasti Zhou, Zhou Wen Wang (周文王) mempunyai saudara laki-laki bernama Guo Shu (虢叔) yang merupakan penguasa feodal dari negara Guo (虢). Negara Guo (虢) kemudian dihancurkan oleh negara Jin (晋). Nama negara Guo (虢) menjadi nama marga bagi para generasi penerus dari rakyat Guo (虢). Karena lafal dari Guo (虢) dan Guo (郭) mirip, maka beberapa orang beralih menggunakan nama marga Guo (郭).

Nama marga Guo (郭) juga berasal dari orang Persia (Hui), Korea, dan Mongol yang mengubah nama marga mereka menjadi nama marga Han Chinese.

Beberapa tokoh terkenal bermarga Guo (郭) adalah:

  • Guo Xun (郭恂), pejabat militer pada masa Dinasti Han.
  • Guo Jia (郭嘉), penasehat Cao Cao (曹操) pada masa Dinasti Han Timur.
  • Guo Xiang (郭象), pendeta Tao (道) yang hidup pada masa Dinasti Jin Awal, dan dikenal karena revisi yang dilakukan terhadap Zhuang Zi (庄子) dan Dao De Jing (道德经).
  • Guo Pu (郭璞), penulis dan pemikir pada masa Dinasti Jin Timur.
  • Guo Yuanzhen (郭元振), pejabat tinggi, jenderal dan diplomat pada masa Dinasti Tang.
  • Guo Zhongshu (郭忠恕), pelukis pada masa Dinasti Song.
  • Guo Xi (郭熙), pelukis pada masa Dinasti Song Utara.
  • Guo Shoujing (郭守敬), ilmuwan pada masa Dinasti Yuan.
  • Guo Chun (郭纯), pelukis pada masa Dinasti Ming.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 8 =